“Mister në Tiranë, ѕhërthimi i fuqiѕhëm trondit qуtetin”. Nuk dihet ende ѕhkaku

“Mister në Tiranë, ѕhërthimi i fuqiѕhëm trondit qуtetin”. Nuk dihet ende ѕhkaku

Qytetarët e Tiranës janë bërë dëshmitarë të një shpë rthimi të fu qishëm pak minuta më parë, i cili tro nd iti edhe go dinat. Shp ërthimi, burimi i të cilit nuk dihet ende, është r aportuar edhe në poclici si i tillë nga qytetarët e shq etësuar.

Deri më tani nuk dihet se çfarë ka ndodhur dhe siç mëson abcnews.al, p ol icia është duke kërkuar për burimin e shpë rt himit, i cili është ndj erë në të gjithë qytetin. Mësohet se sh ërbimet e pol icisë janë të gjitha në terren, por deri më tani nuk kanë mundur të zbulojnë shk akun.