Golf/8 nuk mund të vidhet!

Golf/8 nuk mund të vidhet!

Një version i ri i makinës popullore Go lf është testuar në Gjermani, për përpjekjet më të zakonshme për vj edhje.

“ADAC, një klub gjerman i makinave, testoi Golfin 8 në situatat më të zakonshme të vjedhjeve dhe arriti në përfundim se kjo makinë është rezistuese ndaj vjedhjeve nga të ashtuquajturat” “kuti stafetash”, të cilat sot janë teknika më e zakonshme në vje dhjet e makinave.

Për ta shpjeguar më saktë, nuk do të jetë e mundur të n dizni Go lf 8 pa çelës nëse nuk e keni çelësin origjinal të makinës suaj në xhep ose në afërsi.

Go lfi i ri është i pa jisur me te knologji U WB, e cila zbulon saktësinë e s injalit të radios, d.m.th vlerëson me saktësi nëse s injali vjen nga çelësi origjinal i largët V W ose është një pa jisje që si mulon si njalin dhe me të ha jdutët përpiqen të hyjnë në makinë, “transmeton KsP”.