“Sa të jem unë drejtor, askush me shami nuk do të punësohet”.

“Sa të jem unë drejtor, askush me shami nuk do të punësohet”.

Kryetari i komunës së Mitrovicës, Agim Bahtiri ka njoftuar se ka liruar nga detyra drejtorin e Arsimit, Ismet Ferizi, për një deklarim të cilin e ka quajtur s k andaloz.

Bahtiri ka thënë se ky lirim nga detyra është për shkak se ai në takim z yrtar në Ministrinë e Arsimit ka thënë: “Sa të jem unë drejtor, askush me shami nuk do të punësohet në arsim”.

v1de0