Nusja I Blen Vjehrrit Shtëpinë, Ajo Që Ndodh Në Këtë Oborr Ka Sh0kuar Të Madh Dhe Të Vogël

Nusja I Blen Vjehrrit Shtëpinë, Ajo Që Ndodh Në Këtë Oborr Ka Sh0kuar Të Madh Dhe Të Vogël

Pëllumb Nexhipi banues në Fier ka një shtëpi 72 metra katror objekt banimi dhe 340 metra katror tr uall.

Dhe këtë pronë ia ka blerë babait të tij në vitin 1996. Në atë kohë vetëm shtëpia ishte me do kumenta pronësie, ndërsa për pjesën e oborrit u zhvillua një gj yq i cili vendosi se kjo hapësirë i takonte zo tit Nexhipi pasi kishte me shumë se 20 vite që e kishte në përdorim. Në këto kushte Pëllumbi i blen babait shtëpinë me d okumentacionin e plotë.

Rajmonda Nexhipi: Unë kam një shtëpi në lagjen ’16 prilli’, 72 metra katror plus një truall 340 metra katror. Kjo shtëpi ka qenë e vjehrrit tim që në vitin 1957. Në vitin 1996, unë i blej shtëpitë e vjehrrit, i them i dua me do kumenta të rregullta, në tr uall dhe shtëpi. Në këtë kohë, vjehrri bën një gj yq me bashkinë dhe marrin vendim që njihet se kishin mbi 20 vjet që e përdornin, truallin 340 metra katror. Më vonë më duhej një k redi, e marr dhe aty i duhej pasuria ime. Në kartelë është shtëpia dhe tr ualli, në vitin 2002. Më thonë tr ualli nuk të njihet se është me vendim të Gjy katës të ’96 dhe këto vendime nuk njihen. Nuk di si të veproj.

Ama ka rreth 3 vite që h ipoteka e F ierit nuk i regjistron tokën por vetëm shtëpinë . Por çu dia më e madhe është se në vitin 2002 ky institucion i ka dhënë një kartelë pasurie ku njihet oborri dhe shtëpia, ndërsa tani i njeh vetëm shtëpinë.

“Zëdhënësja e ZVRPP Fier”: Ky është vërtetim fa kti. Njohje pronësi, është pas hyrjes në fuqi të k odit ci vil. Pas nëntorit të 1994…vazhdon….