Ish-kryeministri turk: Turqia është shtet Shqiptar, po aq sa është edhe shtet turk??

Ish-kryeministri turk: Turqia është shtet Shqiptar, po aq sa është edhe shtet turk?? JU FT0JMË TË ND1QN1 V1DE0N MË P0SHTË…

Ahmet Davutogllu, ish-kryeminitri turk në një deklaratë para studentëve të Universitetit të Tetovës është shprehur se e ndj en veten si pjesë e stafit ak ademit të UT-së.JU FT0JMË TË ND1QN1 V1DE0N MË P0SHTË…

Teksa iu përgjigj pyetjeve të studentëve për ma rrëdhëniet mes shqiptarëve dhe turqve, theksoi se kur bëhet fjalë për këtë miqësi nënkuptohet një familje.JU FT0JMË TË ND1QN1 V1DE0N MË P0SHTË…

Ja si është shprehur ai:

Nëse vini në Turqi, do t’i shihni turqit dhe shqiptarët të jetojnë në një familje. Andaj, nuk do t’i re ferohem çësh tjes shqiptaro-turke n d a r a s. Turqit dhe shqiptarët janë një familje, vetëm një familje. Ndonjëherë thuhet se ka dy apo tre shtete shqiptare. Jo, edhe Turqia është shtet shqiptar, po aq sa është edhe shtet turk.JU FT0JMË TË ND1QN1 V1DE0N MË P0SHTË…