“Fuoristrada del nga rruga, për pak sa nuk përplaset” me makinën e Trump

“Fuoristrada del nga rruga, për pak sa nuk përplaset” me makinën e Trump

Një makinë doli nga rruga në autostradën e Al abamës dhe për pak metra mund të kishte pë rfunduar në anën tjetër, ku për një r astësi, po kalonte makina e Presidentit amerikan Donald Trump, i cili po shkonte të vizitonte zo nat e shk atërruara nga to rnado që kishte g o d itur shtetin ditë më parë.

E gjithë ng jarja u filmua nga disa njerëz që kishin dalë në anë të rrugës për të ndj ekur mbërritjen e Presidentit në Kon tenë “Lee”. F u o ristrada e zezë pë rplaset me ba rrikadën ndarëse duke iu afruar mjaft autokolonës p residenciale, por asnjë nga makinat nuk ndaloi për të v erifikuar i ncidentin, i cili po he tohet nga po licia lo kale.