Punoj si “kali” për bukën e gojës deri ne 10, nusja as buk nuk më jep.

Punoj si “kali” për bukën e gojës deri ne 10, nusja as buk nuk më jep.

Një burrë ka dërguar një mesazh i cili ka kërkuar qe te mbetet an onim, dhe ka kërkuar qe te postojmë ketë ngj arje për te cilën ai po më rzitet shumë, pasi sipas ti punon deri ne 10 te natës vetëm e vetëm qe familja e ti te ketë te gjitha te mirat.

“Punoj shumë si k ali, por një dite ndodhi një pro blem ne fi rmën ku punoj edhe sh efi me tha qe te shkoj ma herët ne shtëpi, ishte ora 8 diku”.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n mē p0shtë…