Flasin prindërit e 5 vjeçarit që vdIq ditë më parë: Ditën kur u v’arros diçka u shfaq në qiellin e Mitrovicës.

Flasin prindërit e 5 vjeçarit që vdIq ditë më parë: Ditën kur u v’arros diçka u shfaq në qiellin e Mitrovicës.

Prindërit e të ndj erit ishin të ftuar në emisionin “N’Kosovë Show” për të rrë fyer se djali i tyre ishte shumë i veçantë.

Arbioni vd iq pas një luf te dy vjeçare me një sëmu,ndje të r,ëndë. Nëna e tij thotë se fat,keqë sia e tyre nisi pasi djali i ishte rr ëzuar në çerdhe kur ishte tre vjeç.

“Jemi befasuar sepse ai ishte një fëmijë i shëndetshëm”, tha nëna e tij.

“Krejt së mundjen që e ka pas e kerkush s’ka mujt me dëgju atë fëmijë duke qa rë”, shpjegoi ajo.

Fëmija u va r ros në vendlindje derisa atë ditë, sipas prindërve, në qiellin e këtij qyteti u formua shkronja “A”.