Erdh diaspora votoj, tash erdh hangër bakllav e u larguan sikur ‘Qen’

Erdh diaspora votoj, tash erdh hangër bakllav e u larguan sikur ‘Qen’Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Gazetari Valon Syla pas disa shkrimeve të tij për diasporën, thotë se kjo e fundit nuk duhet të votojë në zgjedhjet k omunale në Kosovë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Mendoj se në zgjedhje lokale duhet të mos kenë të drejtë vote, p roblemi është te vota me postë, që shumë lehtë mund të fa l si fikohet.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…