E frikshme në Shkodër, plagoset aktori i njohur. Ja si ndodhi…!!

Inc.ident i fr.ikshem ne Shkodër, bie suvaja gjatë interpretimit të dramës, dëmtohet aktori Nikolin Ferketa.Aktori u dë mtua në shpinë.Trupa e teatrit Migjeni po jepte shfaqje në zonën muzeale të Shkodrës kur ra suvaja dhe u l ëndua aktori.Drejtoresha e Teatrit, Rita Gjeka tha: Institucionet të ndërhyjnë, ngjarje të tilla të mos ndodhin më.