Pamje ska’ndaloze, sjellja e motrës medicionale në QKUK me pacienten

Pamje ska’ndaloze, sjellja e motrës medicionale në QKUK me pacienten

ka si guruar një video të K linikës së Kardiologjisë në Qendrën Kl inike Universitare të Kosovës ku shihet sjellja jo e mirë e një infermiereje në komunikim me një familjare të pa cientit të op eruar. /Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.

Sipas asaj që shihet një video, inf ermierja ka refuzuar që pac ientit të ia masë sheqerin dy ditë pas ope racionit mé póshté ndíqní vídeón nga kl inika.Në video,/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.

gjithashtu, infermierja thotë se Kl inika nuk ka aparat për matjen e sheqerit sepse është prishur. “Ju s iguroj që infermierja në fjalë do të japë përgjegjësi pë ra stin në fjalë sepse sjellja e saj nuk arsyetohet”, është deklaruar ai./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.