”Nuk Ndalet Turqia” / Vjen Paralajmrimi I Fuqishem I Presidentit Erdogan Per “Ngjarjet Me Izraelin”

”Nuk Ndalet Turqia” / Vjen Paralajmrimi I Fuqishem I Presidentit Erdogan Per “Ngjarjet Me Izraelin”

Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan ka shprehur ze mërimin për suI.met ajrore izraelite në Rr ipin e Gazës dhe i kërkoi Këshillit të Si gurimit të OKB të kërkojë një zgjidhje paqësore.
Presidenti tur ka su Imuar a shpër Izraelin duke e cilësuar shtet te.rr orist, ndërsa pa ralajmëroi se Turqia nuk do të he.shtë.

“Ne jemi të tr ishtuar dhe të ze mëruar nga m izo.ria e shtetit te.r rorist të Izraelit k undër Palestinës,” tha Erdogan gjatë një k on.ferencë.

“Për të qëndruar kundër a gr eso nit të Izraelit në qytetet palestineze, Jeruzalemi është një de.tyrë nderi për njerëzimin,” shtoi ai.

“Ata që qëndrojnë të heshtur ose mbështesin hapur gj.a kderd hjen e Izraelit duhet ta dinë se një ditë do të jetë radha e tyre,” vazhdoi Erdogan, duke theksuar se është e domos.doshme që Këshilli i Si gurimit të ndërmarrë hapa për të si guruar paqen në Jeruzalem.

“Turqia nuk do të heshtë ndaj persekutimit izraelit në Palestinë, edhe nëse e gjithë bota e injo.ron atë”, tha Erdogan.