Imazhet e disa njerëzve që bënë gabimet më të “mëdha” në jetën e tyre.

Imazhet e disa njerëzve që bënë gabimet më të “mëdha” në jetën e tyre.

Një person mesatarisht merr mijëra vendime në ditë.Prandaj është e drejtë të thuhet se një numër i madh i tyre mund të jetë i gabuar.Disa prej tyre mund të jenë gjëra të vogla, si përgjigja e gabuar në një nga pyetësorët në internet.Por të tjerët mund të jenë gabime të mëd ha për të cilat ne pe ndohemi./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.

Një person mesatarisht merr mijëra vendime në ditë.Prandaj është e drejtë të thuhet se një numër i madh i tyre mund të jetë i gabuar.Disa prej tyre mund të jenë gjëra të vogla, si përgjigja e gabuar në një nga pyetësorët në internet.Por të tjerët mund të jenë gabime të mëd ha për të cilat ne pendohemi./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.