Në moshën më të re.. / Kjo është e reja qe humbi j’etën sot në aksídent

Në moshën më të re.. / Kjo është e reja qe humbi j’etën sot në aksídent

Një askident i r ndë u sh ënua ditën e sotme rreth orës 13:20, në rrugën dytësore Kolonjë-Bubullimë, ku një au tomjet doli nga rruga dhe përfundoi në kanalin e mb ushur me ujë, duke shka ktuar dy ví ktíma. Më poshtë janë edhe pamjet e dy ví ktímat, respektivisht Aurora Basha rreth 20-vjeçe dhe Xhezmi Oshafi, 68 vjeç /Pamje mePosht

Siç edhe është bërë e ditur makina me të cilën kanë qenë duke udhëtuar personat ka përfunduar e pë rmb y s ur në k analin e mbushur me ujë, duke e bërë thuajse të pamundur daljen e tyre nga mj eti.