Mitrovicasit “ndjekin sirianin me lopatë, ngacmoi gruan” e njërit nga banorët

Mitrovicasit “ndjekin sirianin me lopatë, ngacmoi gruan” e njërit nga banorët

I menjëhershëm ka qenë r eagimi i banorëve të lagjes të cilët e rr ahën dhe ndoqën me lo patë sirianin, për ta larguar nga lagjja.Siç thonë dës hmitarët, Po licia arr estoi sirianin i cili tashmë ndodhet në s tacionin po licor.

Sot dhe dje po ashtu pati a rrestime të re fugjatëve sirianë për vj edhje dhe the rje me th ikë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0b më p0shtë…