9 infermiere të të njëjtit spital shtatzënë në të njëjtën kohë

9 infermiere të të njëjtit spital shtatzënë në të njëjtën kohë…

Nëntë infermiere të cilat punojnë në të njëjtin s pital janë shtatzënë në të njëjtën kohë dhe pritet të lindin nga muaji prill deri në korrik.
Fotoja e 9 infermiereve është bërë vi rale në internet pasi vet sp itali i Maine e ka publikuar një të tillë në l logarinë e tij zy rtare.

Njëra prej infermiereve, Amanda Spear, tha se është një ek speriencë e bukur pasi infermieret shtatzëna kujdesen për njëra-tjetrën.

Një infermiere tjetër, Samantha Giglio, tha se ishte një kohë kur të gjithë punonjësit prisnin se kush do të jepte lajmin për shtatzëni, pasi lajmet për pritje të ëmbël dukej sikur nuk kishin fund.

In fermierët kanë thënë se, së bashku edhe me fëmijët e tjerë që i kanë dhe me ata që pritet të vijnë në j etë janë mjaftueshëm për krijuar një ekip futbolli.