“Kallashi Ky Hoxhë Më Pëlqen Shumë, Do Të Martohesha Me Të Nëse Ai Mi Fal Mekatet”

“Kallashi Ky Hoxhë Më Pëlqen Shumë, Do Të Martohesha Me Të Nëse Ai Mi Fal Mekatet”

Besimtarët myslimanë në tërë botën edhe më pak se një muaj do ta festojn Kurban Bajramin.Në mesin e besimtarëve të shumtë që kanë vendosur të th errin Ku rbana janë edhe shumë fytyra të njohura publike në vendin tone./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.

Atyre i është bashkangjitur edhe njëra ndër femrat më të p aragjy kuara të s kenës shqiptare, valltarja Donjeta Kosumi e njohur si Ka llashi. //Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.

Besimtarët myslimanë në tërë botën edhe më pak se një muaj do ta festojn Kurban Bajramin.Në mesin e besimtarëve të shumtë që kanë vendosur të th errin Ku rbana janë edhe shumë fytyra të njohura publike në vendin tone. Atyre i është bashkangjitur edhe n j ë r a ndër femrat më të pa ragjy kuara të s kenës shqiptare, valltarja Donjeta Kosumi e njohur si Ka llashi. //Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.