Flet 27-Vjeçarja Që E Ka Bërë Në K’revat Me Shumë B’urra Të Moshuar Dhe Nga 80 Vjeç: Kam Bërë Shumë Para S’dua Ta Di Për…

Flet 27-Vjeçarja Që E Ka Bërë Në Kre’vat Me Shumë B’urra Të Moshuar Dhe Nga 80 Vjeç: Kam Bërë Shumë Para S’dua Ta Di Për…

Quhet Andrea Werhun, eshte vetem 27 vjeçe nga Toronto dhe ka qellim te s en s ibil izoje op inionin publik per punen qe ajo ben.

Se fundmi ajo ka publikuar librin “Mo dern Wh. ore”, që e përkthyer (në mënyrë të moderuar) në shqip do të thotë “Pr. o sti tu ta moderne”.

Siç thotë a utorja, s ynimi eshtë të heqë disa par agj.ykime mbi punonjëset e s. ek sit, njohur edhe si ‘e sk.ortë’.Andrea rrë fen se përgjatë dy viteve ka shkuar me qindra k lientë dhe një pjesë e tyre kanë qenë të moshuar, deri edhe 80-vjeçarë. Për një orë ajo fitonte 200 deri në 300 dollarë.“Nuk si kl etosem dhe as pe ndohem për atë që kam bërë. E kam s hijuar se. ks in me kli entët, si gurisht edhe pa g esën”, thotë ajo.