NJlHUNl me fshatin shqiptar të beqarëve, arsyeja pse nuk martohen…

NJlHUNl me fshatin shqiptar të beqarëve, arsyeja pse nuk martohen…

Rruga e hapur në periudhën e di;ktaturës mbetet po e njëjta, pa asfalt; me pluhur në verë, dhe ba ltë në dimër.

Dikur e përshkonin për të shkuar në k ooperativë ndërsa sot për të çuar prodhimet e veta në treg.Jetesa është shumë e vë;shtirë, këtu vd;es.

Nuk vjen dot as me makinë. Nëse kemi ndonjë të së;murë e tra nsportojmë me karroca dore.

Të gjitha i mbajmë në krah. Po ngo.rdhin edhe gomarët. Jemi të harruar”, shprehen banorët.

Në Bashkinë e Lushnjes e njohin pr obIemin, por presin prej kohesh mi ratimin e projektit.

“Me t’u krijuar mundësitë ekonomike, do të zbatohet edhe do të jetë në funksion të të gjithë fshatit”, thotë Er gest Krakulli, drejtori i sh ërbimeve në Bashkinë Lushnje.

Ndërkohë në fshat janë mësuar të presin dhe të pr otestojnë.

Rrugën e pa shtruar prej 5 km, banorët e shohin si shkak edhe për një tjetër f enomen që i sh qetëson.

Në she gas thonë ata nuk vijnë nuset për djemtë e fshatit. Krushqitë më së shumti bëhen vetëm për vajzat.

“Na ngelën djemtë pa martuar. Ndërsa gocat e shk;reta na i marrin. Na kanë ngelën nipërit pa martuar”, shprehen banorët.