Kjo femër ka një Sëmųndje të RaIIë: Humbë vetëdijen sa herë shef ndonjë mashkull të bukur..

Kjo femër ka një Sëmųndje të RaIIë: Humbë vetëdijen sa herë shef ndonjë mashkull të bukur..

Kirsty Brown, 32 vjeç, nga Northwich, Cheshire, është dia g nostikuar me k a taple ksi, një çrr egullim që sh kakton episode të papritura dhe zakonisht të shkurtra të hu mbjes b ilat erale të t onit të muskujve nga çdo em ocion i fortë si zem ërimi, të qeshurit dhe fr ika. Më konkretisht, 32 vjeçarja, nënë e dy fëmijëve, i bie të fi kët sa herë që shikon një djalë të bukur d1he të rheqës.

Kirsty tha: ‘është kaq e t urpshme. Unë isha një herë në pazar dhe pashë dikë që dukej mirë, dhe këmbët e mia më lëshuan dhe unë duhej të ka pesha mbi kushëririn tim për ndihmë. ‘Nëse e shoh dikë tër.heqës, këmbët më shkojnë kështu që përpiqem të mos e vendos veten në kë tësituata ku mund të ndodhë kjo, ose përpiqem të mbaj sytë poshtë për sigurinë time. ‘JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT