Aleksander Vucic: Doja që Ra’keta Kineze të binte në KOSOVË, dhe ti eli’minoje të gjithë

Aleksander Vucic: Doja që Ra’keta Kineze të binte në KOSOVË, dhe ti eli’minoje të gjithë

Aleksnader Vucic tha që të dielën mbrëmje që po të ishte që ai të kontrollojë ra ke tën do të dinte saktë se ku do e kisha he dhur . Gazetari e pyet na trego në cilin vend dëshiron që të bie? Ai direkt dhe pa hezituar tha që vendi i vetëm do kishte qenë Kosova sepse nuk do ta shof me sy me dhe kjo është endrra e tij.

j
Por duket se dëshira e tij nuk u realizua dhe se ëndrrat e serbeve për zhdu.kjen e shqiptarëve nuk jan zvogëluar asnjëherë dhe me këtë deklaratë të numrit një të shtetit serbë vetëm se konfirmohet ur rejta e ka hmotsh me dhe e përhershme për shqiptarët. Një është më e sakt që një ditë të gjitha të k ëqijat do t’u kthehen b um e ra ng./ Sht yp rejkIamen e mep0shtme dhe prit 3 sekonda shfaqet