“E TRlSHT Djali dy muajsh braktiset në kanal në mes të varrezave”…

“E TRlSH Djali dy muajsh braktiset në kanal në mes të varrezave”…

Ky është momentin tr .on. di.të s kur një foshnje u br .ak.t i.s në një ka na l midis dy va .rre. z.av. e. Për fat të mirë, të qarta e djalit 2 mujor u dëgjuan nga banorët që dhanë al ar min dhe nx ituan drejt va. rr .ez.ës të Quezon në Filipine. Vendasit e kap ën foshnjën dhe e vu në në një m jet të vogël për ta çuar në sp .it.al, ku m jekët thanë se kishte mbetur në va .rr.e z. a për disa orë. A ut.orit.etet lokale janë kujdesur për djalin e vogël, të quajtur Louis, pasi ai u shpët ua më 28 maj. Gjyshja e tij, Gloria Perez, erdhi përpara dhe id entifikoi vajzën e saj, Lara Sentillas, si nënë. Po.lic.ia më vonë e arr .es. to.i atë. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON KE TU