Ish K0mandati Hisen Berisha ”Ofendon” Keq VV-Ne / ”Qeveria Kurti Me Edukate Te Trasheguar Komuniste”

Ish K0mandati Hisen Berisha ”Ofendon” Keq VV-Ne / ”Qeveria Kurti Me Edukate Te Trasheguar Komuniste”

E shkruan : Hisen Berisha –

Siç duket z. Kurti nuk nxori mësimet e d uhura gjatë qeverisjes Kurti 1, kur provoj të për.plasej me administratën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pret endimi se Ne mund të mbi jetojmë me fo rcat tona, (edukatë kjo e trashëguar nga dik.tatura ko muniste, në ta gmën se “edhe barë do hamë”, është vet ëvr.asje për Kosovën dhe popullin e saj.
Se ndryshimet në administratën amerikane, sjellin ndryshime edhe në objektivat str ategjike nacionale të politikës së jashtme të Amerikës, është tregues i mosnjohjes si funksionojnë SHBA dhe inj orancë ideologjike që të mbanë në harkun e mbyllur të mj erimit filozofik./Ju ftojme qe ta hapni mar ketingun dhe shfaqet lajmi

Se, SHBA janë k onsistente në politiken e tyre të jashtme tregoi edhe qëndrimi i z. Blinket dhe meqë nuk i mjaftoi ekipit qeverisës Kurti 2, tani u bë e qartë edhe nga vetë Presidenti Biden. “Marrëveshja e Ua.shingtonit është baza mbi të cilën mund të ndërtohet rruga përpara për Kosovën dhe Serbinë në rajon”.