Tha se e ka ndėrruar fenë, Ridvan Berisha bën tatuazh yllin e Davidit dhe shqiponjën

Tha se e ka ndėrruar fenë, Ridvan Berisha bën tatuazh yllin e Davidit dhe shqiponjën

Gazetari, Ridvan Berisha para disa ditëve deklaroi publikisht se ka ndë rruar fe, duke thënë se tash është një he bre.

Madje si publikoi edhe fotografi duke u lutur një një objekt fetar të këtij re ligj ioni.

E tani Berisha ka bërë edhe një tatuazh në të cilin në njërën anë ka vendosur “Yllin e Davidit” ndërsa në anën tjetër shqiponjën, duke i bërë bashkë kështu këto të dyja.

Këtë ai e ka bërë të ditur përmes rrjeteve të tij sociale ku edhe ka publikuar tatuazhin dhe vendin ku e ka bërë atë.

‘Ylli i Davidit’ ishte i ad optuar si emblemë në vitin 1897 nga lëvizja si oni ste. (Komuniteti hebre i Pragës, ka qenë i pari i cili e ka përdorur yllin e Davidit në mënyrë zyrtare).

Duke filluar nga shekulli i XVII, ai u përdor nga shumë ko munitete hebre si një shenjë e përgjithshme e j uda izmit, edhe pse nuk ka asnje a utoritet Bi blik. A n t ropo logët pr ete ndojnë që trekendeshi me kokë poshtë përfaqëson or ga nin se k s ual femëror, ndërsa ai me kokë lart atë mashkullor. Të lidhura bashke ne h ekz ag rame ato përfaqësojnë bashkimin e f or cave a ktive dhe p asive në natyrë.

E këtë yll, Berisha e ka bashkuar me shqiponjën e flamurit kombëtar.