Vdееkja e tre famiIjarēve koѕovarë/ FIet рër herë të рarë mjeku dhe tregon рѕе nuk i dërguan në ѕрital.

Vdееkja e tre famiIjarēve koѕovarë/ FIet рër herë të рarë mjeku dhe tregon рѕе nuk i dërguan në ѕрital.

Mjeku Bardhyl Belba ka folur për herë të parë për vd ekjen e tre familjarëve kosovarë. Familja Haliti ishte nga Gjilani, por prej ditësh kishte ar dhur në Gjirin e Lalëzit ku kishin blerë edhe një shtëpi prej 4 vitesh për të pu shuar.

Por au toritetet shqiptarë kanë bërë të ditur se ata kanë ndë rruar jetë pasi kanë kon sumuar kërpudhat që kanë mbledhur në pyll.

Mjeku ka treguar simptomat e para që kanë konstatuar te pacientët e tyre dhe mjekimin që u dha, ndërsa shtoi se nuk i kanë ndë rruar në spitalin e Durrësit, apo Tiranës, pasi gje ndja e tyre pas marrjes së m edikamenteve është paraqitur e mirë.
Mjeku: Familja Haliti është paraqitur në Qendrën Shëndetësore në Manëz më datë 5 maj rreth orës 1:30 të mëngjesit, në gje ndje jo të mirë shëndetësore, me të vjella, kë putje tr upi, dhi mbje barku dhe janë vizituar nga mjeku i shërbimit të ur gjencës dhe është t rajtuar me mjekimin përkatës.

Pas mjekimit personat janë përmirësuar dhe kanë shkuar në shtëpi. Po atë ditë rreth orës 13:30 është paraqitur nëna e tyre me të njëjtat si mptoma. Pasi ka marrë mjekimin e duhur është përmirësuar. Janë ngritur vetë dhe kanë dalë normal.
Nuk duhet t’i dërgonte Qendrën Shëndetësore të Manzës drejt spitalit të Durrësit?

Mjeku: Për arsye të thjeshtë, që pacienti ishte i përmirësuar nuk ishte e domosdoshme për të s hkuar në Durrës apo Tiranë. Ne e kemi pr ocedurë, nëse pacienti del i përmirësuar s’ka pse të shkojë në spital, por nëse gjendja e pacientit vazhdon të rën dohet ne i dërgojmë në spital. Nuk ishte e domosdoshme për të shkuar në Durrës./Top Channel