Hoxha Nga Shkupi: “Nëse Dikush Është Duke Dëgjuar Muzikë Në Shtëpi, Ti Duhet Të Hysh Dhe T’ia T,hyesh Radion”

Hoxha Nga Shkupi: “Nëse Dikush Është Duke Dëgjuar Muzikë Në Shtëpi, Ti Duhet Të Hysh Dhe T’ia Th’yesh Radion”

Bedri Lika, një hoxhë shqiptar i njohur në Shkup ka bërë thirrje ‘mesjetare’ kundër atyre që dëgjojn muzikë, madje edhe në shtëpitë e tyre. /Hoxha Nga Shkupi: “Nëse Dikush Është Duke Dëgjuar Muzikë Në Shtëpi, Ti Duhet Të Hysh Dhe T’ia Th’yesh Radion”Me poshte pamjet

Ai gjatë një li gjerate në xhami thotë së muzika në Islam është e ndaluar.Nëse dikush është duke dëgjuar muzikë në shpi të vet, ti si mysliman ke të drejt të hysh në shtëpinë e tij dhe t’aa th’yesh radion, pasi në islam muzika është ha ram”, thotë mesjetari nga Shkupi.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…