Elvis Naçi përmbush amanetin për vëllezërit kosovarë që ‘humbën jetën në tërmetin’ e 26 nëntorit

Elvis Naçi përmbush amanetin për vëllezërit kosovarë që ‘humbën jetën në tërmetin’ e 26 nëntorit

Ka tastrofa që shkaktoi t ërmeti ishte tro nditëse, por edhe so lidariteti që treguan shqiptarët ishte i ja shtëzakonshëm.

Për familjen Abazi erdhi një lajm nga Elvis Naçi “një z otëri nga Tetova i ka dhënë një pe nsion dhe një shtëpi për jetimët”,- tha Elvisi në studio një vit më parë.

Elvis Naçi vizitoi familjen Abazi dhe u premtoi fëmijëve jetimë mbështetje. Shqiptarët dhanë një premtim dhe premtimet mbahen! Sidrit Bejleri ka shkuar në Kosovë vizitoi shtëpinë e re të Isës.