U bë nënë 44 herë, 40 vjeçares i ndalohet lindja e fëmijëve të tjerë

U bë nënë 44 herë, 40 vjeçares i ndalohet lindja e fëmijëve të tjerë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0në p0shtë…

Një 40 vjeçareje nga U ganda i është nd.aluar lindja e fëmijëve. Kjo pasi ajo ka gjithsej 44 fëmijë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0në p0shtë…

Pyetja që lind është se, si ka mundësi që ka kaq shumë fëmijë në moshë të re? Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0në p0shtë…

Miriam Nabatanzi ishte vetëm 12 vjeç kur u martua me një 40-vjeçar dhe lindi dy fëmijë në fillim.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0në p0shtë…
Ajo lindi gjithsej gjashtë g rupe binjakësh, katër grupe treshe dhe pesë grupe katërshe. Në tërësi, ajo kishte 15 sht atzëni, të gjitha me shumë lindje që re zultuan në një to tal prej 44 foshnjash.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0në p0shtë…

Ajo hu.mbi gjashtë fëmijë gjatë lindjes, por u desh të kujdesej për pjesën tjetër të 38 fëmijëve të saj.

Tani është e nd.aluar që të bëjë më fëmijë, pasi mund të ketë pr.obl.em.e shëndetësore.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0në p0shtë…