Shqiptarët nuk i lanë më të vetmuar! Shikoni shtëpinë e rindërtuar për dy të moshuarit.

Shqiptarët nuk i lanë më të vetmuar! Shikoni shtëpinë e rindërtuar për dy të moshuarit.Ju ft0jmē të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

60 vjet i kishte kjo shtëpi, e pë rkulur tërësisht nga të rmeti i 26 nëntorit. Në të jetonin dy frymë, dy të moshuar të vetmuar që u bënë pjesë e m isionit të “Shqiptarët për Shqiptarët”.Ju ft0jmē të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

E si mund të br aktisnin shqiptarët dy të moshuar që e shtynin jetën mes të ftohtit, në pamundësi për t’u ushqyer, në vë shtirësi për të blerë il açet e tyre….Ju ft0jmē të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

“Shqiptarët për Shqiptarët” i dha lajmin e bukur nënë Hajries e gjysh Nuzit, se shtëpia e tyre e vjetër do të ri konstruktohej plotësisht. Puna nisi duke hedhur në tokë këtë çati që nuk e mbante më shiun e nuk e duronte dot më të ftohtin.Ju ft0jmē të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…