Ia doli te ‘mbijetoj i vetëm në shkretëtirë, vogëlushi 5-vjeçar tregon si ia doli të shpëtonte gjallë’

Ia doli te ‘mbijetoj i vetëm në shkretëtirë, vogëlushi 5-vjeçar tregon si ia doli të shpëtonte gjallë’

His toria e një vogëlushit Benjamín Sánchez 5-vjeçar, i cili h.um.bi në shkretëtirë i ka bërë të gjithë të besojnë deri diku se mrekullitë ekzistojnë.

E themi këtë, pasi ai h.um.bi gjatë një ek skursioni në shkretëtirë. I vogli h.um.bi në shkretëtirë teksa ishte me familjen e tij, por pas 27 orësh ai u gjet i gj aIIë dhe shëndosh e mirë. Mësohet se ekipi i shpëtimit nga San Juan r aportoi se vogëlushi nga mungesa e ujit do të sh trohet në një s.pi.tal derisa të bëhet më mirë.

Në një intervistë i vogli ka thënë:

Natën fjeta te një gur që gjeta ndërsa gjeta edhe ca barishte për të ngrënë. Ujë nuk gjeta dot dhe kjo ishte më e vës.hti.ra.’’
Ashtu siç thamë edhe më sipër fakti që ai është shëndosh e mirë konsiderohet si një mrekulli, pasi shkretëtira ku ai hu.mb.i është 600 km e gjatë dhe shumë kaf.shë puma përbëjnë rr.ez.ik në zonë.

I vogli do t’i bashkohet së shpjet familjes së tij, kurse të gjithën atë që kaloi në shkretëtirë ai e ka cilësuar si një ave nturë.