Albin Kurti vjen me një premtim të madh për qytetarët e Kosovës.

Albin Kurti vjen me një premtim të madh për qytetarët e Kosovës.

Është m iratuar në Qeveri pl anpr ogrami qeverisës për vitin 2021/2025. Mi ratimi i këtij p lanpr ogrami ka qenë pika e parë e rendit të ditës në mbledhjen e Qeverisë që po vazhdon edhe më tutje. Kryeministri Kurti ka thënë se synimi kryesor i Qeverisë së tij mbetet menaxhimi i si tuatës me Covid-19. Ai ka premtuar edhe re formë të ske mës sociale duke thënë se nuk do të ketë asnjë qytetar në varfëri e ks treme. Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive.

“Do të si gurojmë shtesa për fëmijë e punësim të garantuar sezonal për një anëtarë të familjes. Përmes rr itjes së pagës në 250 euro për 40 orë punë do të si gurohemi që ata që kanë paga më të ulëta të kenë më shumë para në xhep në fund të muajit. Do t’i tr ajtojmë me pri oritet mbr ojtjen e re surseve natyrore e mjedisit”, ka thë.në tutje Kurti. Kurti po ashtu ka njoftuar se përgatisin padi ndaj Serbisë në GJND. Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive