Shkencëtarët Kinez: ‘Ia kaluam edhe Zotit, po arrijmë të prodhojmë njerëz dhe ne jemi Z0tët tuaj tash?’

Shkencëtarët Kinez: ‘Ia kaluam edhe Z0tit, po arrijmë të prodhojmë njerëz dhe ne jemi Zotët tuaj tash?’

Shkencëtari kinez që ka krijuar fabrikën më të madhe për k lonim, ka thënë se kopjimi i njerëzve tashmë është i mundur, por ai nuk është duke e bërë këtë punë pasi ka f rikë nga r eagimi i njerëzve. / Ju ftojmë që ta hapni marketingun për 5 sekonda dhe shfaqen pamjet ekskluzive!

Xu Xiaochun, drejtor i Boyalife Group, ka thënë se k ompania e tij është duke punuar në kl onimin e pr imatëve për të testuar më mirë kafshët për së mundje të ndryshme.

Ndërsa ka shtuar se “është vetëm një hap i vogël biologjik” prej majmunit e deri te njeriu.

Boyalife Group dhe partnerët e tyre tashmë kanë filluar ndërtimin e fabrikës gji gante në veri të portit kinez Tianjin kurse sy nojnë që deri në vitin 2020 të kl onojnë një milionë lopë.

“Tashmë e kemi teknologjinë”, ka thënë Xu.

“Nëse është e lejuar, nuk mendoj se ka k ompani më të mirë sesa Boyalife”.

K ompania ende nuk ka filluar aktivitetet e klonimit të njeriut shkaku i fr ikës nga re agimi i njerëzve.

Por, ai shtoi se “vlerat sociale mund të ndryshojnë”, duke përmendur këtu pikëpamjet për ho movse ks uali tetin.

Ai gjithashtu shtoi se me kohë njerëzimi do të ketë më shumë mundësi sesa rip rodhimi natyral.

“Tani e vetmja mënyrë që të kemi fëmijë është të kontribuojë pak nëna dhe pak babai”, ka thënë Xu.

“Ndoshta në të ardhmen ju do të keni tri mundësi për të pasur fëmijë”.