MOS KALO PA THENE URIME.’Çifti Kosovar Bëhen Prindër Pas 20 Viteve Martesë..

MOS KALO PA THENE URIME.’Çifti Kosovar Bëhen Prindër Pas 20 Viteve Martesë.

Sjellja në jetë e një fëmijë ishte dëshirë dhe sfidë për çiftin nga Lipjani. Ky çift pas 20 vjetëve, solli në j etë fëmijën e tyre të parë të cilën e pagëzuan Dhurata.

Pas nëntë aborteve të njëpasnjëshme, Shpresa Mejzinolli nga Lipjani është bërë për herë të parë nënë pas 20 vjet të tra jtimit mj ekësor. Mes lo tëve, ajo tregon em ocionet e takimit të parë me vajzën e saj, Dhuratën.

‘’Mirë shumë, s’mund ta parashikoja atë moment, mirë e kam lindur në javën e 34, falë doktor Afrimit, doktor Fatosit, Naserit dhe gj inekologjisë komplet”, deklaroi për RTV Dukagjini Shpresa Mejzinolli.

Emocion të njëjtë ka edhe babai i Dhuratës, Florim Mjezinolli, i cili thotë për RTV Dukagjinin se ardhja në jetë e vajzës është përmbushja e ëndrrës së tij të je tës.

‘’Ndj enjat janë shumë të mëdha. Pas 20 viteve të bëhem prindër është diçka e madhe, që 20 vite kam vrapuar shumë nëpër s pitale”, deklaroi Florim Mejzinolli.

Doktori që n dihmoi çiftin në plotësimin e ëndrrës është gjinekologu kosova Afrim Muhaxhiri. Ai thotë për TV Dukagjinin se pro blemi i zonjës Mejzinolli ishte provuar të zgjidhet edhe në k linika jashtë vendit, por që zgjidhja e pr oblemit u bë në Kosovë.

‘’Te kjo p aciente pro blemi ka qenë të mosmbajtja e sh tatzënisë. Kjo pasur 9 a borte. Shkaku i a bo rteve ka qenë kryesisht pamjaftueshmëria e qafës së mi trës për me mbajtë s htatzëninë, plus ka pasur një septum në fund të m itrës, mirëpo kur e kemi vendosur ta bëjmë intervenimin e kemi zgjidh edhe se ptumin edhe e kemi bërë aplikimin e cer kllazhës la paraskopike”, deklaroi gjinekologu Afrim Muhaxhiri.

Ndërsa për gjendjen e Dhuratës së vogël drejtori i Kli nikës së Neonatologjisë në QKUK Xhevdet Gojnovci tha për Dukagjinin se vajza është në gjendje stabile shëndetësore.

‘’Është pranuar në kujdestari një ditë më herët në ora 22:30 foshnja e Shpresa Mjezinollit e cila për momentin është në gjendje stabile. Presim që shëndeti të përmirësohet dhe të japim lajme të mira prindërve”, deklaroi Xhevdet Gojnovci.

Prindërit e Dhuratës thonë se çdo çift që përballet me sf ida të tilla së pari duhet të ketë besim në shëndetësinë e vendit dhe pastaj të jenë të hapur e pozitiv pë rballë tr ajtimeve që kërkohen.