Mësoni përse në disa raste kur takojmë dikë ‘na zë rryma’.

Mësoni përse në disa raste kur takojmë dikë ‘na zë rryma’.

Kush e di sa herë do të keni marrë një lloj rr ufeje pasi pr ekni një person.

A keni menduar ndonjëherë pse?

Epo, mund të ndodhë dhe jo aq rrallë që trupi i njeriut të shfaqë rryma të en ergjisë elektrike st atike, të padukshme për syrin të cilat janë rezultat i një ndryshimi p otencial që ekziston.

Çfarë do të thotë kjo?

Për ta kuptuar këtë shumë mirë, shkenca duhet të ‘vemë’ në punë shkencën.

Sipas studimeve, t rupat tanë, të cilët e kalojnë e nergjinë, ndonjëherë e ak umulojnë atë.

Rrjedhimisht, kur pre kim dikë që është pak a shumë i ngarkuar sa ne nga pikëpamja elektrostatike, në momentin e kontaktit ndodh një t ransferim i ngarkesave elektrike, që sy nojnë pikërisht balancimin e ngarkesës ndërmjet dy tr upave.

Pse disa njerëz janë më “elektrikë” se të tjerët?

Por pse disa njerëz kanë e nergji elektrike statike më shumë se të tjerët?

Pra, le të themi se kjo është e lidhur me një sërë fa ktorësh, para së gjithash ndaj zakoneve.

Nëse, për shembull, personi në fjalë ka qilima në shtëpi ose nëse lëkura e tij është më e thatë, do të ketë më shumë gjasa që ato të jenë shkak për krijimin e sh këndijave më të forta elektrike.

Nëse një person është më elektrik se tjetri varet nga veshja: rrobat prej najloni dhe poliestër fa vorizojnë këtë fe nomen të bezdisshëm, kështu që do të ishte më mirë të zgjidhni f ibra natyrale.

Çfarë tjetër?

Ah, edhe dietën, si dhe d jersën dhe ac iditetin e pH, të cilat mund të kontribuojnë në akumulimin e energjisë, rezultat i një dehje të q elizave dhe in deve.

Ekspertët këshillojnë të konsumojnë fruta dhe perime dhe të re duktojnë konsumin e produkteve të qumështit.