Një hotel luksoz në Maldive po kërkojnë punëtor që kujdesën për breshka (Video)

Një hotel luksoz në Maldive po kërkojnë punëtor që kujdesën për breshka (Video) Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Një hotel luksoz në Maldive po punëson p raktikantë për të punuar në Qendrën e Shpëtimit të breshkave detare për dy javë gjatë muajit gusht.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Pr aktikantit i kërkohet të kujdesën për breshkat, t’i postojnë fotografitë e tyre në Instagram dhe të mësojnë nga ek spertë v eterinar, transmeton lajmi.net.

Për më tepër, kandidati i kualifikuar do të ketë fluturimet, strehimin dhe të gjitha ushqimet e mbuluara, të cilat do i kushtonin përafro 6,340 dollarë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ndërsa puna nuk paguhet, pr aktikanti jo vetëm që nuk do të ketë ko sto, por atyre do iu mundësohet një pushim Maldive në Coco Palm Dhuni Kolhu.

Tr ajnuesi gjithashtu do të përfitojë të gjitha përfitimet e bo rdit, duke shijuar çdo vakt në restorantin Cowrie të Coco Palm, ku mëngjesi, dreka dhe darkë janë të mbuluara gjithashtu.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Përgjegjësitë e pr aktikantëve përfshijnë ushqimin e breshkave, vë zhgimin e op eracioneve dhe procedurave mj ekësore, si dhe pjesëmarrjen në mi sionet e shpëtimit për breshkat në nevojë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ju mund të apl ikoni në faqen e internetit të “Coco Collection” më 17 qershor, ndërsa afati është i hapur deri më 31 qershor. /Lajmi.net/Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…