Ndë’rron j’etë Arbijoni i vogël

N’dërron j’etë Arbijoni i vogël

Portali Ndëgjo K’uran shqip ne facebook ka publikuar një foto për lajmin e h idhur të djaloshit i cili ka nd ërrua j etë.

Sipas portalit bëhet fjalë për djaloshin me emrin Arbijoni, staffi Gazeta e Kosovës n gushëllon familjen e Arbijonit.

Te Al lahut jemi dhe te AI do kthehemi!

Sot n dërroji j etë Arbijoni , Al lahu i Madh e m ëshiroft e familjes sabrin ua shtoft