Vjosa ”dridhë” gjithë Spanjën me deklaratë për mediat spanjolle !! Nuk la gjë pa i përmendur….

Vjosa ”dridhë” gjithë Spanjën me deklaratë për mediat spanjolle !! Nuk la gjë pa i përmendur….Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Presidentja e Kosoves, Vjosa Osmani ka dhene nje interviste per median spanjolle El Pais ne te cilen ka folur per bashke punimin e Spanjes me Kosoven ne te ardhmen. Osmani ka per mendur edhe inci.dentin qe ka ndodhur kur emri i Kosoves ishte shenuar me shkronja te vogla ne lojen kualifikuese per K upen e Botes ne futboll mes Kosoves dhe Spanjes, te cilen e ka quajtur episod qe duhet te mbetet ne te kaluaren.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Sh efja e shtetit po ashtu ia ka kujtuar Spanjes per fshirjen ne b om.bar dimet e NATOs kunder Serbise, kur al eanca ver iatlantike eshte udhe hequr nga nje span.joll, Javier Solana.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Asnje qyte.tar i Kosoves nuk eshte nd ier mire per ate inc.ident sepse ne besojme qe sporti duhet ti bashkoje njere.zit dhe jo e kunderta, nuk duhet te kete poli.tike ne sport. Ishte mjaft per ke q ardhje, shpresoj qe kjo episode te mbe.tet prapa nesh dhe te kemi mundesi me te mira per te bashke punuar ne te ardhmen e afert, duke konsi.deruar se Kosoven çfare eshte dhe do te mbetet gjith.mone: R epublika e Kosoves si nje shtet sov.ran dhe i pa varur eshte ketu per te qen.druar, tha Vjosa Osmani per mediat spanjolle.

Nder kaq sa i perket al udimit per dallimet mes çeshtjes se Kosoves dhe levizjeve per pa varesi nga Spanja, Osmani eshte shpre.hur se Spanja eshte e ndertuar mbi parimin e uni.tetit te shtetit e cila eshte e ren de.sishme per Kosoven.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…