Video skåndaloze, dy bυrra i bëjnë në stacionin e autobusëve një vαjze…!!

Video skåndaloze, dy bυrra i bëjnë në stacionin e autobusëve një vαjze…!!

Një video e filmuar në një stacion per autobusë në Beograd, po përhapet me shpejtësi në rrjetet sociale ./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Në të duken dy burra, të cilët bëjnë komente v ul gare, teksa ia ngu lin sytë tek vi thet një vajze p ërballë tyre./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Ajo me siguri është në s ituatë te pa këndshme, por nuk gu xon të kthehet dhe të p ërballet me ta.Kjo video, shka ktoi një mori komentesh në rrjetet sociale, disa duke gjy kuar dy burrat, ndërsa disa duke gjy kuar vajzën./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet