“Më Kanë Mbyllur Me Forcë Në Psîkiatri, Tani Që Po Shkruaj Jam…”, Vajza E Robert Ndrenikës Status Rrėqethës, Ç’po Ndodh Me Jetën E Saj?

“Më Kanë Mbyllur Me Forcë Në Psîkiatri, Tani Që Po Shkruaj Jam…”, Vajza E Robert Ndrenikës Status Rrėqethës, Ç’po Ndodh

E bija e aktorit te madh Robert Ndrenika ka shkruar nje de noncim ne emer te Pol icise se Shtetit dhe nga postimi i saj ne fb personal ajo deklaron se eshte e mbyllur pej ditesh ne P sikiatri f orcerisht pasi ka d e n oncuare per here te dyte gr abitje te baneses se saj.

Në skr imin e publikuar në Fb, Diana Ndrenika shkruan:
“Pas një dhu nimi të vazhdueshëm të banesës sime, në datë 12 qershor bëra një de noncim në ambientet e Ko misariatit nr.3 në Tiranë.
Hera e dytë që bëj një ankesë të tillë brenda disa muajsh. Por kësaj here me shkrim. Tek of iceri i Po licisë Gj yqësore Armando Xhafaj, i cili pasi mori në dorëzimin kallëzimin tim për dh unim sistematik banese (objektesh, mobiljesh, veshjesh e pajisjesh si dhe vjedhje dokumentesh të një rëndësie të veçantë), në kohën që ne jemi jashtë shtëpisë, më premtoi se do të fillonte he timin pe nal duke dërguar ekspertë të Pr okurorisë.

Por, për habinë time, po atë pasdite në shtëpinë time erdhën dy p olicë me makinën e Urg jencës që më shoqëruan f orcërisht e duke përdorur dh unë në ambientet e Sp italit Ps ikiatrik në Tiranë, në shkcelje të l igjit dhe në mo srespektim të da kortësisë së k ryer me of icerin e Po licisë Gj yqësore të Ko misariatit nr. 3 Tiranë.
U përpoqa të lidhem me z. Xhafaj, por nuk i përgjigjej telefonatës sime. Kërkova nga m jekët e rojes mundësinë për asistencën e një avokati, por nuk m’u mundësua.

Më pas telefoni nuk m’u lejua për rreth 10 ditë. Edhe sot që po shkruaj vazhdoj të mbahem fo rcërisht dhe të mj ekohem kundër vullnetit tim në ambientet e Spi talit nr.5 në Tiranë në sh kelje fl agrante të li gjit dhe të drejtave të njeriut.
Nga Pro kuroria apo K omisariati nr.3 nuk kam asnjë reagim.”Pamjet KETU.