Sa kishte bërë 17 vjeçe dhe i mori j’etën dhe e la mes detit, flasin mjekët: Në trupin e saj…

Sa kishte bërë 17 vjeçe dhe i mori je’tën dhe e la mes detit, flasin mjekët: Në trupin e saj…

Detaje të reja zbardhen nga n gjarja tra gjike e ndodhur në Velipojë, ku u gjet e mby tur në det 17-vjeçarja Enisa Doda.

Eksp ertiza mjeko-li gj ore ka zbuluar se në trupin e vajzës nuk ka pasur shenja dh une.

“Vajza nuk ka shenja dhu ne. 17-vjeçarja ka humbur je tën nga mby tja. Vajza kishte shenja se i ishte bl lokuar fry mëmarrja”, thuhet në rezultatet e eksp er tizës mjeko-l ig jore sipas News24..

Ndërkohë, mësohet se i arre stuari për ngja rjen e rë ndë, 25-vjeçari Indrit Bajraktari nuk ka pranuar të flasë para het uesve. Ai ka thënë para he tuesve se do të flasë vetëm në gjy q për n gjarjen.

25-vjeçari Bajraktari u arre stua një ditë më parë, ndërsa d yshohet se ka dalë në breg pa e ndihmuar të renë. Ai ishte future në det me motor uji së bashku me 17-vjeçaren, kur kjo e fundit është rrëz uar, duke hum bur j etën në d et.