I mori j’etën të vëllait në lule të moshës para syve të babait/ Kapet 26-vjeçari, del dhe fotoja e tij

I mori j’etën të vëllait në lule të moshës para syve të babait/ Kapet 26-vjeçari, del dhe fotoja e tij.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ngj arja e r ëndë ndodhi në fshatin Allabegi të Maqellarës, pak pas mesnate se nje dite me parë. Florian Tonuzi v au me t hi kë vëllain e tij 23-vjeçar Benard Tonuzi.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ndërkohë mësohte se a utori është ar rst ura pak me parë nga po lcia. 26-vjeçari Florian Tonuzi kishte vetëm pak muaj që kishte dalë nga bu rgu (3-4 muaj), ndërkohë që dy shohet se ishte për d orues i lë ndëve n ark otike. Sipas fqinjëve, familja kishte vetëm këta dy djem, ndersa a utori pas daljes nga bu rgu kishte shfaqur pr obleme me shëndetin men dor.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Mësohet se vëllai ka g odi tur disa herë me th ikë të riun, ndërkohë që ky i fundit ka nd ërruar je të në spitalin e Dibrës. Kujtojmë se pas kr imit a u t o r i ishte larguar nga banesa.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…