Pse asnjë njeri në botë nuk ka sy të zinj? Zbuloni arsyen.

Pse asnjë njeri në botë nuk ka sy të zinj? Zbuloni arsyen.

Ngjyra e syve tanë vazhdon të ndryshojë deri në moshën 3 vjeç. Sidoqoftë është e pamundur që një njeri të ketë sytë ngjyrë të zezë. Sytë tanë thjesht duken të zinj për shkak të ndriçimit, për shkak të pasqyrimit të rrobave që ne kemi veshur ose përdorimit të kontakteve me ngjyra. Bright/Side ka gjetur arsyen përse njerëzit me sy të zinj të pastër, mund të ekzistojnë vetëm në vepra të tri lluara.

Gje net tona nuk e lejojnë.

Ka rreth 16 gjene të ndryshme që janë përgjegjëse për ngjyrën e syve tanë. 2 prej këtyre gjeneve janë faktorë kryesorë, të cilët janë “gjenet HERC2 dhe OCA2”. Këto gj ene saktësojnë ngjyrën e syve tanë përmes sasisë së melaninës të pranishme në ir iset tona. Ngjyrat e syve mund të jenë të l armishme si blu dhe gri, por ngjyra më e errët e mundshme është kafe shumë e errët, jo e zezë.

Ne ndoshta do të përfundonim duke q arë gjithë kohën.

Objektet që janë të zeza th ithin më shumë dritë në mënyrë që të duken vërtet të z inj. Drita dhe energjia e tepërt që thith shndërrohen në energji të nxe htësisë. Kjo mund të nënkuptojë se nëse gj enet tona na kanë mundësuar disi të kemi sy të zezë të vërtetë, sytë tanë mund të kenë nevojë për shumë l ot për t’i mbajtur ata të mos nx ehen dhe thahen.