E padëgjuar më parë: Refuzojnë ti japin pasaportë për shkak të mbiemrit të tu,rpshëm

E padëgjuar më parë: Refuzojnë ti japin pasaportë për shkak të mbiemrit të tu,rpshëm.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Një burrë nga Cornëall nuk është në gje ndje të largohet nga Mbretëria e Bashkuar pasi emri i tij konsiderohet shumë i pasjellshëm për tu shtypur në një pasaportë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Kenny Kennard vendosi të ndryshojë mbiemrin e tij në Fu-Kennard.

Kjo sha ka ka sjellë refuzimin e kërkesën e tij për pasaportë tre herë nga Ministria e Br endshme, sepse ‘mund të shk aktojë ofendim’.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Punonjësi i supermarketeve nga Bu de ka kuptuar tani që ndryshimi i emrit të tij, i cili mendonte se ishte qesharak në atë kohë, mund të mos ishte lëvizja më e zgjuar që ai ka bërë ndonjëherë.

Kjo tha, ai nuk dëshiron ta ndryshojë atë përsëri. “Staycations” është atëherë.

Ai tha se kur aplikoi për p atentë shoferi, ajo u pranua mirë, kështu që mendoi se nuk do të bënte shumë ndryshim në aplikimin për një pasaportë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

“Sa gabim isha.Unë u refuzova me arsyetimin se emri im mund të shk aktonte ofe ndim ose ishte vu lgar. Kështu që unë u ankova, por ata e pranuan vendimin e tyre kështu që unë u ankova përsëri. Më thanë që ata do të mbanin tarifën për kostot e administratës”, tha burri.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ai vazhdoi: “Tani unë jam ski nt pa pasaportë, si një i b urgosur në vendin tim. Nga njëra anë, unë e shoh gjithçka qesharake – si të gjithë miqtë e mi.

Ky është në të vërtetë një lloj ho bi i Kenny’s. Kur ishte 16 vjeç, ai ndryshoi emrin e tij në ‘Coco Kenny’, por iu tha ta ndryshonte përsëri nga Ush tria kur ishte në moshën 19 vjeç, sepse ishte ‘i papjekur’.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Pasi kaloi tetë vjet në fo rcat, ai u largua dhe vendosi të ndryshojë përsëri. Ai thotë se u vendos për F Fu-Kennard ’sepse i duhej play ta luante atë pak më të sigurt’ kur të aplikonte për shaka sepse ‘jo të gjithë marrin shaka ’.

Ai shpjegoi: “Jeta është shumë e shkurtër për të qenë e mër zitshme”.

Sipas udhëzimeve për marrjen e një pasaporte të caktuar nga Zyra e Bre ndshme, ’emrat që mund të shk aktojnë zemërim’ janë ‘të papranueshme’ dhe nuk janë të përshtatshme për pasaportë.

Sido që të jetë, Kenny tani nuk mund të shkojë me pushime nëse nuk është në Mbretërinë e Bashkuar.Pa pasaportë, nuk mund të shkoj me pushime jashtë vendit.”

“Pushimi im i fundit – në Sri/Lanka – ishte rreth tre vjet më parë. Por ka shumë vende që unë akoma do të doja të vizitoja, siç është Kamboxhia.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

“Unë nuk e di se çfarë tjetër mund të bëj për të përshkallëzuar si tuatën me Zyrën e Pasaportave të H M, sepse askush nuk më ka këshilluar se si tjetër mund ta kundërshtoj vendimin.

“Unë kam vetëm një vijë të kuqe, megjithëse – po mbaj mbiemrin tim.Nuk dua ta ndryshoj përsëri, më pëlqen Fu-Kennard, shtoi ai.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…