Shkoi në Gjermani për një jetë më të mirë , 22-vjeçarja qan kur e tregon: TaIIen me mua se mbaj shami dhe besoj te Allahu

Shkoi në Gjermani për një jetë më të mirë , 22-vjeçarja qan kur e tregon: TaIIen me mua se mbaj shami dhe besoj te Allahu.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Shkoi në Gjermani për një jetë më të mirë , 22-vjeçarja qan kur e tregon: TaIIen me mua se mbaj shami dhe besoj te Allahu.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ajo është 22 vjeçe, por pjesën më madhe të jetës e ka kaluar në Gjermani. Nigar A. mban shami sepse beson te Allahu edhe familja e saj.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Vajza e re vjen nga një familje që ka besim mysliman. E reja tregon se për këtë gjë par agj ykohet shumë herë në Gjermani.
Palestra ku doja të shkoja unë është shumë e madhe ka 3000 kl ientë, doja të bëja një se ancë prove dhe më pas do të vendosja do filloja apo jo. Por ata patën një pr oblem me mua dhe ajo ishte shamia ime. Ata nuk munden të më lë ndojnë mua sepse mbaj shami dhe përse besoj te Allahu. Qava shumë, nuk është hera e parë që më ndodh.”Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…