Hoxhë Shefqet Krasniqi I Ka Dy Fjalë Për Albin Kurtin, Ja Çfarë Selami I Çon

Hoxhë Shefqet Krasniqi I Ka Dy Fjalë Për Albin Kurtin, Ja Çfarë Selami I Çon

“Kam mbetur ja shtëzakonisht i kënaqur edhe me guximin e Albinit që ta shpreh përkatësinë e tij muslimane, dhe, edhe pse thotë se nuk është p raktikues, ne lutemi që ai një ditë të na vjen në xhami. Le të merr shembull l iderët botëror, të cilët nuk ngurrojnë dhe nuk kanë t urp të manifestojnë besimin e tyre fetar.”

Kurti, gjatë intervistës në Ru bikon tha se Vetëvendosje është për mësim besimin mbi fetë por jo fenë në shkolla, dhe se VV-ja është edhe për b artjen e shamisë në shkolla.
Megjithëkëtë Krasniqi ka një korrigjim për Kurtin.

“Shamia është o bligim jo nga mosha 16 vjeçare por nga momenti kur një vajzë hyn në p ubertet, pra nga momenti kur shfaqen shenjat e para të p jekurisë se.k s.uale. Është çështje kjo që nuk do k ompromis, për shkak të përcaktimit të saj drejtpërdrejtë nga Kr ijuesi Fuqiplotë.”