Bollni mo! Të hiqet ora/policore dhe të hapen sallat e dasmave

Bollni mo! Të hiqet ora/policore dhe të hapen sallat e dasmave.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj ka kërkuar nga Qeveria Kurti që të fokusohet në sig urimin e vaksinave antíCOVíD.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Haradinaj ka thënë se Qeveria duhet të si guroj shpejtë vaksínat antíC0VíD, vaksina të si gurta e jo me origjinë të dyshímtë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ai gjithashtu bëri thirrje që Qeveria të vazhdoj t’i përkrahë b izneset që janë p rekur nga pandemia, e po ashtu t’u si guroj barnat falas pa cientëve të p rekur nga k0víd.

“Deri në s igurim të vaksínave s iguroni edhe medikamentet falas për p acientët me C0VíD-19. E shoh që është e rëndësishme që në kohë të pandemisë të bëhet kujdes me ekonominë, vazhdoni si guroni pako financiare për të p rekurit nga kríza ekonomike në vazhdimësi sa të zgjatë pandemia, të keni një plan të vazhdueshëm të pakove financiare”, tha Haradinaj.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…