Betohet Gjyste Vulaj: S’më ka prėkur kush perveq

Betohet Gjyste Vulaj: S’më ka prėkur kush perveq

pyetur për të dashurit e saj dhe tr adhtitë, këngëtarja tha se i vetmi mashkull, që ka pasur në je tën e saj është pikërisht bashkëshorti, Sokoli“Unë e fejuar me të që 16 vjeç, boll e kam pasur. S’më ka shkuar ndërmend, jo të kem një tjetër lidhje, por as të k ryej m arrëdhënie sek,su ale me dikë sa për një n atë.

Kemi akoma jetë i ntime bashkë, kjo gjë nuk diskutohet, por s’e i magj inoj dot veten me dikë tjetër. Kur i dëgjoj të tjerët të thonë ‘isha me gruan e filanit’, se im agji noj dot të thonë emrin tim,”– pyetur për të dashurit e saj dhe tr adhtitë, këngëtarja tha se i vetmi mashkull, që ka pasur në jetën e saj është pikërisht bashkëshorti, Sokoli“Unë e fejuar me të që 16 vjeç, boll e kam pasur. S’më ka shkuar ndërmend, jo të kem një tjetër lidhje, por as të kry ej m arrëdhënie se k,suale me dikë sa për një n atë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…