Fshatari i pasur Serb bleu 3 gra 22 vjeçare nga Shqipëria për vetëm 4000 Euro.

Fshatari i pasur Serb bleu 3 gra 22 vjeçare nga Shqipëria për vetëm 4000 Euro.

Gazeta shkruan se martesa me nuset nga Shqipëria është një shpresë për shumë beqarë nga pjesë të ndryshme të Serbisë, por është bërë një r rezik sepse nuk shkon ashtu siç dhëndurët shpresojnë.R asti i fundit ka ndodhur në Pr ok up le të Serbisë, ku vajza e re kaloi vetëm disa orë te dhëndëri, dhe ag jencia ndërmjetësuese i mori atij 1.500 euro / Hap marketingun 5 sekonda dhe shfaqen Pamjet Ekskluzive