Si përfundojnë ata që nga’cmojnë partneret e boksierëve në rrugë

Si përfundojnë ata që nga’cmojnë partneret e boksierëve në rrugë

Kamerat e si gurisë në një tunel këmbësoresh kanë kapur një ngj arje jo të za kontë.
Dy persona kanë ng acmuar një femër që ishte duke ecur me partnerin e saj, që rastësisht ka që lluar të jetë boksier,
Dyshja ng acmuese kanë përfunduar si mos më k eq nga go ditjet e boksierit, i cili ka vazhduar të ecë në rrugën e tij.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…