Dalin detajet nga ngjarje e rëndë që ndodhi gjatë zgjedhjeve/ 35-vjeçari u fut me makinë mes njerëzve, policia vuri duart në kokë.

Dalin detajet nga ngjarje e r ëndë që ndodhi gjatë zgjedhjeve/ 35-vjeçari u fut me makinë mes njerëzve, p olicia vuri duart në kokë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Gazetarja Anila Hoxha ra porton se drejtuesi i makinës, i cili është futur në mes të sheshit “Skënderbej” duke r re zikuar jetën e kalimtarëve aty pranë është Arben Qazimi, 35 vjeç.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Hoxha njofton se a utori nuk ka qenë nën efektin e a lk oolit, por ishte nënë ndikimin e l ëndëve na rk otike, madje edhe në makinë i janë gjetur dy lloje d rog ash.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

“Ai ka bërë t estin e alk oolit dhe nuk del i de hur, por nën efektin e lë ndëve n ar ko tike. Do të merret në pyetje sapo s ituata të st abilizohet. Një perimetër si gurie është vënë dhe po nga pol icë për shkak se nuk ka ku të vendosen, ndërsa janë në pritje të eks pertëve të kr imi nalis tikës.”Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…